moduWeb


MW EY-AS525

ModuWeb

jest aplikacją webową sterowników rodziny modulo 5, swobodnie programowalnych z komunikacją BACnet/IP, zapewnia:

 • kontrolę
 • wizualizację
 • powiadomienia alarmowe

z instalacji technicznych HVAC poprzez dowolną przeglądarkę internetowa.

MW- logowanie

Overview

Pulpit systemu, informacje o:

 • aktualnym stanie alarmów
 • statusie punktów
 • zdarzeniach systemowych
 • link do innej stacji modulo 5
MW- pulpit startowy
MW- lista alarmów

Alarms

Lista Alarmów w instalacji

 • Aktywne alarmy/ Alarmy nieaktywne
  • priorytet alarmu
  • czas wystąpienia
  • szczegóły zdarzenia
  • nazwa obiektu/ opis
  • stan potwierdzenia alarmu
  • szczegółowe informacje
  • link do schematu

Data points

Lista punktów kontrolno pomiarowych w instalacji:

 • programy czasowe
 • kalendarze
 • notyfikacje alarmów
 • punkty danych
 • edycja stanu punktu
 • szczegółowe informacje
MW - lista punktów
MW-wykresy

Wykresy / Trendy

Wykresy dla punktów danych historycznych,  dostępne listy punktów:

 • max. 100 aktywnych wykresów
 • podgląd godzinowy, dzienny, miesięczny i roczny
 • export do csv
 • export do PDF
 • widok danych – graficzny lub w tabeli

Schematy HVAC – moduWeb  – web serwer  sterownika modulo 5  EY-AS525