moduWeb Vision


MWV- startowa

ModuWeb Vision

to web serwer komunikujący się ze sterownikami programowalnymi za pomocą otwartego protokołu BACnet używanym przez większość producentów systemów automatyki budynkowej BMS.

Dane prezentowane są w środowisku graficznym na stronach wizualizacyjnych z animacją, wykresach i w układzie tabelarycznym. Odczyt danych może odbywać się na dowolnym komputerze wyposażonym w przeglądarkę internetowa połączony z systemem za pomocą lokalnej sieci komputerowej.

MWV-logowanie

Ustawienia/Kalendarze

informacje o:

 • aktualnym stanie programów czasowych,
 • statusie punktów,
 • edycja czasów załączania/wyłączania
MWU- program czasowy
mWV- lista alarmowa

Plant/Alarms

Lista Alarmów w instalacji

 • Aktywne alarmy/ Alarmy nieaktywne
  • priorytet alarmu
  • czas wystąpienia
  • szczegóły zdarzenia
  • nazwa obiektu/ opis
  • stan potwierdzenia alarmu
  • szczegółowe informacje

Plant/Objects

Lista punktów kontrolno pomiarowych w instalacji:

 • programy czasowe,
 • kalendarze,
 • notyfikacje alarmów,
 • punkty danych,
 • szczegółowe informacje.
moduweb vision - lista punktów

Wykresy / Trendy

Wykresy dla punktów danych historycznych,  dostępne listy punktów:

 • max. 400 aktywnych wykresów
 • podgląd godzinowy, dzienny, miesięczny i roczny
 • export do csv
 • export do PDF
 • widok pojedynczy lub złożony
 • widok danych – graficzny lub w tabeli

Schematy HVAC – moduWeb Vision