MWU- logowanie startowa

ModuWeb Unity

jest aplikacją webową sterowników rodziny modulo 6, swobodnie programowalnych z komunikacją BACnet/IP, zapewnia:

 • kontrolę
 • wizualizację
 • powiadomienia alarmowe
 • integrację 

z instalacji technicznych HVAC poprzez dowolną przeglądarkę internetowa.


Więcej informacji

logowanie moduweb unity
Opis
Cechy
Dane Techniczne
Opis

Rodzina sterowników modulo 6 obejmuje szereg sterowników DDC oraz modułów I/O i COM dla
automatyka budynkowej z  BACnet/IP.
Stacja automatyki modu680-AS to modułowy, swobodnie programowalny sterownik BACnet
(B-BC) do zarządzania technicznego instalacji HVAC i automatyki pomieszczeń. Stacja może być również używana
do innych funkcji w automatyce budynkowej, np. w systemach wentylacyjnych lub do zdecentralizowanego przygotowania danych dla urządzeń Modbus lub do centralnego sterowania wieloma urządzeniami VAV.

Zintegrowany serwer sieciowy moduWeb Unity jest szczególnie odpowiedni dla małych i średnich instalacji.
Serwer WWW obsługuje następujące czynności i funkcje:

 • Bezpośrednia wizualizacja punktów danych
 • Przekazywanie alarmów i powiadomień
 • Tworzenie profili czasowych (harmonogram)
 • Kalendarz
 • Wykresy (dzienniki trendów)
 • Przygotowanie raportów

Cechy

 • Element rodziny systemu SAUTER modulo 6
 • Modułowa stacja automatyki, z możliwością rozbudowy o moduły I / O i moduły komunikacyjne
 • Regulacja, kontrola, monitorowanie i optymalizacja systemów operacyjnych, np. maszynownie HVAC
 • Lokalnie rozszerzalny maksymalnie do 24 modułów poprzez interfejs iSEB
 • Możliwość rozszerzenia lokalnego dzięki modułom we / wy ecoLink i siłownikom ASV poprzez interfejs SLC
 • Możliwość rozbudowy za pomocą sieci IP z modu612-LC
 • Interfejs RS-485 do integracji magistrali polowej (Modbus RTU / ASCII)
 • Cztery połączenia RJ45 dla dwóch oddzielnych sieci IP (OT / IT; Operational / Information Technology).
 • Trzy połączenia przełączane na łańcuchowy
 • Komunikacja BACnet / IP (EN ISO 16484-5)
 • Interfejs API REST
 • Profil BACnet B-BC
 • Profil AMEV AS-B
 • Zintegrowany web-serwer  do lokalnego uruchamiania, wizualizacji i obsługi
 • Szyfrowanie komunikacji z TLS 1.2
 • Interfejs Bluetooth do mobilnego uruchamiania i serwisowania
 • Kontrola predykcyjna na podstawie danych prognoz meteorologicznych
 • Zapis danych na nośniku wymiennym (karta microSD)
 • Administracja użytkownika i identyfikacja użytkownika (serwer internetowy)

Dane Techniczne

Function

 • BACnet data point objects Up to 1600 DP
 • BACnet client links 200 (Peer-to-Peer)
 • Control 96 (Loop)
 • Active COV subscription 1500
 • Structured view – 128 

Dynamic objects

 • Sequences, scenes 16 (Command)
 • Time programmes 64 (Schedule)
 • Calendar 32 (Calendar)
 • Historical data 1600 (Trend Log) up to 60,000 entries
 • Alarms 32 (Notification Class) intrinsically or extrinsically with Event Enrolment

Architecture

 • Processor ARM 8, 1 GHz
 • RAM (memory) 512 MB (DDR3)
 • Flash 512 MB
 • Embedded web server moduWeb Unity
 • Application data via CASE Engine
 • Operating system – Embedded Linux
 • Supports separated processes with different cycle times and independent booting
 • Cycle time adjustable for each process, min. 50 ms (50, 100, 500, 1000)

Plant/Dashboard

Pulpit systemu, informacje o:

 • aktualnym stanie alarmów,
 • statusie punktów,
 • wykorzystanie procesora,
 • rejestrze danych,
 • aktualnej pogodzie,
 • ostatnich zmianach programowych.

MWU- pulpit
MWU- lista alarmów BMS

Plant/Alarms

Lista Alarmów w instalacji

 • Aktywne alarmy/ Alarmy nieaktywne
  • priorytet alarmu
  • czas wystąpienia
  • szczegóły zdarzenia
  • nazwa obiektu/ opis
  • stan potwierdzenia alarmu
  • szczegółowe informacje

Plant/Objects

Lista punktów kontrolno pomiarowych w instalacji:

 • programy czasowe,
 • kalendarze,
 • notyfikacje alarmów,
 • punkty danych,
 • szczegółowe informacje.

MWU Lista obiektów
MWU- trendy

Wykresy / Trendy

Wykresy dla punktów danych historycznych,  dostępne listy punktów:

 • max. 400 aktywnych wykresów
 • podgląd godzinowy, dzienny, miesięczny i roczny
 • export do csv
 • export do PDF
 • widok pojedynczy lub złożony
 • widok danych – graficzny lub w tabeli

Schematy HVAC – moduWeb Unity

Centrala wentylacyjna 3D
Woda ciepła 3D
Woda ciepła 2D
Centrala wentylacyjna 2D
Zawory strefowe 2D

Previous
Next

Przewiń do góry