moduWeb Unity


MWU- logowanie startowa

ModuWeb Unity

jest aplikacją webową sterowników rodziny modulo 6, swobodnie programowalnych z komunikacją BACnet/IP, zapewnia:

 • kontrolę
 • wizualizację
 • powiadomienia alarmowe
 • integrację 

z instalacji technicznych HVAC poprzez dowolną przeglądarkę internetowa.

logowanie moduweb unity

Plant/Dashboard

Pulpit systemu, informacje o:

 • aktualnym stanie alarmów,
 • statusie punktów,
 • wykorzystanie procesora,
 • rejestrze danych,
 • aktualnej pogodzie,
 • ostatnich zmianach programowych.
MWU- pulpit
MWU- lista alarmów BMS

Plant/Alarms

Lista Alarmów w instalacji

 • Aktywne alarmy/ Alarmy nieaktywne
  • priorytet alarmu
  • czas wystąpienia
  • szczegóły zdarzenia
  • nazwa obiektu/ opis
  • stan potwierdzenia alarmu
  • szczegółowe informacje

Plant/Objects

Lista punktów kontrolno pomiarowych w instalacji:

 • programy czasowe,
 • kalendarze,
 • notyfikacje alarmów,
 • punkty danych,
 • szczegółowe informacje.
MWU Lista obiektów
MWU- trendy

Wykresy / Trendy

Wykresy dla punktów danych historycznych,  dostępne listy punktów:

 • max. 400 aktywnych wykresów
 • podgląd godzinowy, dzienny, miesięczny i roczny
 • export do csv
 • export do PDF
 • widok pojedynczy lub złożony
 • widok danych – graficzny lub w tabeli

Schematy HVAC – moduWeb Unity